Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

Úmrtní list

Co je to úmrtní list

Má svou standardizovanou podobu a obsahuje tyto údaje:

  • jméno a příjmení zemřelého
  • datum narození zemřelého
  • místo a datum úmrtí
  • místo trvalého pobytu v době smrti
  • informaci o manželovi nebo manželce zemřelého

Kdo vystavuje úmrtní list

Úmrtní list vždy vydává matriční úřad, v jehož obvodu osoba zemřela, byla nalezena, případně vyložena z dopravního prostředku (kde osoba zemřela). Tento matriční úřad nejprve obdrží od lékaře list o prohlídce zemřelého, případně rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Poté provede zápis do knihy úmrtí. Na základě tohoto zápisu je poté možné vydat blízkým zemřelého úmrtní list.

Jak získat úmrtní list

Po úmrtí osoby je běžný postup takový, že vše zařizuje pohřební služba. Ta si vezme od oprávněné osoby potřebné doklady a vše zašle příslušné matrice.

Za jak dlouho dostanete úmrtní list

Úmrtní list je vydán do 30 dnů od chvíle, kdy matriční úřad obdržel „List o prohlídce zemřelého“ od lékaře či zdravotnického zařízení.