Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

Krematorium

Jak probíhá kremace

Proces zpopelnění, známý také jako kremace, představuje jednu z možností pohřbívání, při které dochází k zpopelnění lidského těla na popel za pomoci vysokých teplot. Tento postup lze rozdělit do několika základních etap.

V prvním kroku, který je označován jako příprava těla, se nezbytně musí tělo zesnulého umístit do speciálně určené dřevěné rakve. Tato fáze představuje důležitou přípravnou etapu, jelikož dřevěná rakev slouží jako ochrana těla během následujícího procesu spalování.

Následující fází je samotné spalování. Rakev s tělem se umístí do krematorní pece, která je následně vyhřívána na velmi vysokou teplotu, obvykle v rozmezí 760 až 1150 stupňů Celsius. Tyto extrémně vysoké teploty způsobí rozklad tělesných tkání a transformaci na popel a drobné kostní fragmenty.

Po dokončení procesu spalování nastává etapa zpracování popela. Zbylé zbytky z kremace, převážně popel a kostní fragmenty, jsou pečlivě vyjmuty z pece a nechány ochladit. V některých případech se také může provést prosévání popela, aby se odstranily zbývající kovové části, například zubní plomby, implantáty nebo klouby, které se během spalování nerozkládají.

Ve finální fázi, která se týká uložení popela, je popel přenesen do úředně schválené urny nebo jiné nádoby, kterou si vybere rodina zesnulého. Rodina poté má možnost rozhodnout o dalším osudu urny. Existuje několik běžných možností, jak s urnou naložit. Může být ponechána v domácím prostředí, popel může být rozptýlen na speciálně vybraném místě, které mělo pro zesnulého zvláštní význam, nebo může být urna umístěna v kolumbáriu, hrobu či hrobce na hřbitově. Tyto možnosti nabízejí rodinám prostor pro vyjádření posledního rozloučení s důstojností a respektem k památce zesnulého.

Celková doba trvání procesu kremace se může lišit v závislosti na specifikách použitého krematorního zařízení a tělesných charakteristikách zemřelého. Například, množství tělesného tuku a celkové tělesné složení mohou ovlivnit dobu, po kterou je nutné tělo spalovat, aby se dosáhlo kompletního zpopelnění.