Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

Poradenství

Úmrtní list

Úmrtní list je matriční doklad, který potvrzuje úmrtí člověka. Budete ho potřebovat pro vyřízení dalších práv a povinností. Vystavení úmrtního listu vyřídímě za Vás a zašleme veškeré podklady příslušné matrice. 

Kdy to musíte řešit 

Matriky mají na vystavení úmrtního listu 30 dní od chvíle, kdy se o úmrtní dozví s Listu o prohlídce zemřelého, který jim zašle lekář.

Pohřbení služba zašle žádost o vystavení úmrtního listu. Je ale možné, že úmrtní list příjde doporučeně dřív. 

Kde a jak to máte řešit

Úmrtní list Vám vystaví matrika, pod kterou spadá místo úmrtí osoby. Vybraná pohřební služba zašle žádost o vystavení úmrtního listu.

Zemře-li občan České republiky v cizině, vystaví úmrtní list zvláštní matrika v Brně. 

Co k tomu potřebujete 

K žádosti o vystavení úmrtního listu potřebuje tyto dokumenty

  • Občanský průkaz (zemřelého)
  • Rodný list ( zemřelého )
  • Oddací list 

 

Doručení úmrtního listu 

 Úmrtní list obdržíte do 30 pracovních dnů. Matrika vždycky úmrtní list zasílá doporučeně objednavateli pohřbu. 

Po zápisu úmrtí oznámí matrika úmrtí soudu, pod který zemřelý spadal podle místa trvalého pobytu. Soud pak případu přidělí notáře, který kontaktuje dědice.