Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

Hrobník

Ladislav Spurný

V oboru pohřebnictví, hrobnictví pracuji již řadu let. Moje práce je pro mě posláním.

Práci odvádím na základě živnostenského oprávnění a certifikátu hrobníka. Vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj; vše v souladu se Zákonem o pohřebnictví.

Rád Vám poskytnu i bezplatné poradenství ohledně Vašich práv a povinností dle Zákona o pohřebnictví

Služby nabízím převážně v Olomouckém kraji.

Po dohodě dojedeme v rámci celé ČR.

Cena služeb je individuální, záleží na mnoha faktorech. Proto mě neváhejte kontaktovat. Po ujasnění podrobností Vám budu moci připravit bezplatnou cenovou nabídku s návrhem realizace, na jejichž základě se budete moci rozhodnout, zda budete mít o službu zájem. Snažím se vyjít vstříc Vašim finančním možnostem.

 • Příprava hrobů a hrobek pro pohřbení.
 • Spouštění rakve s pozůstatky při pohřbu.
 • Rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků na rozptylové louky.
 • Ukládání zpopelněných lidských ostatků do hrobů, urnových hrobů, hrobek.
 • Zasypaní hrobu, prvotní upravení hrobu a květinových darů.
 • Otevírání a zavírání hrobek kamennými krycími deskami.
 • Výkopové práce související s pohřbením nebo exhumaci lidských pozůstatků.
 • Přejímání květinových darů z obřadních síní, jejich doprava ke hrobovému místu, včetně umístění na hrobové místo.

Vykopání hrobu

 • Doprava na určený hřbitov
 • Sestavení bednění
 • Přichystání térenu
 • Výzdoba hrobu
 • Vykopáni hrobového místa
 • Úklid hrobového místa

Cena: od 6 000 Kč - olomoucký kraj  

Kontakt

Ladislav Spurný
Hnojice 83, 785 01
IČ:73022594

Telefonní číslo: 777 292 526
E-mail: lada.spurny@seznam.cz