Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

E-pohřby

Katedrála sv. Václava v Olomouci

25 900 Kč
Cena je včetně 12% DPH

Katedrála svatého Václava patří mezi nejvýznamnější památky v Olomouci. Její hlavní dominantou je věž katedrály o výšce úctyhodných 100,65 m, která je tak druhou nejvyšší kostelní věží a zvonem v Česku.

Objednavatel

Jméno a příjmení / Obec: *
IČO:
Datum narození:
Vztah: *
Bydliště / sídlo: *
PSČ: *
Telefon: *
Email: *

Vyplňte pravdivé údaje o objednavateli smutečního rozloučení. Uveďte pravdivý kontakt, kde Vás můžeme zastihnout.

Na adresu objednavatele přijde úmrtní list, faktura za pohřeb a bude přidělen notář.

V pracovní době Vás bude kontaktovat pracovník pohřební služby, který s Vámi vyřídí další potřebné informace.

Zesnulý/lá

Jméno a příjmení: *
Rodné příjmení:
Datum narození: *
Rodné číslo:
Místo narození:
Bydliště: *
Datum úmrtí: *
Místo úmrtí: *

Vyplňte pravdivé údaje o zesnulé/m, abychom mohli zařídit převoz a další potřebné věci za Vás.

Místo úmrtí a datum narození musí být napsáno popravdě. ( PŘEKONTROLUJTE )