Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

E-pohřby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rénotech

25 500 Kč
Cena je včetně 12% DPH

Renoty odpradávna přináležely k městu Uničovu. V roce 1327 potvrdil král Jan Lucemburský městu práva obdobná jako měli měšťané olomoučtí a brněnští a v této souvislosti se poprvé objevuje v městských písemných pramenech i vesnička Renoty. Obec byla původně přifařena do Uničova. V roce 1790 zde byla oficiálně zřízena nová farnost, která spravovala i sousední Střelice a Dětřichov. Ve stejném roce byl dokončen nový farní chrám Nanebevzetí Panny Marie. 

Objednavatel

Jméno a příjmení / Obec: *
IČO:
Datum narození:
Vztah: *
Bydliště / sídlo: *
PSČ: *
Telefon: *
Email: *

Vyplňte pravdivé údaje o objednavateli smutečního rozloučení. Uveďte pravdivý kontakt, kde Vás můžeme zastihnout.

Na adresu objednavatele přijde úmrtní list, faktura za pohřeb a bude přidělen notář.

V pracovní době Vás bude kontaktovat pracovník pohřební služby, který s Vámi vyřídí další potřebné informace.

Zesnulý/lá

Jméno a příjmení: *
Rodné příjmení:
Datum narození: *
Rodné číslo:
Místo narození:
Bydliště: *
Datum úmrtí: *
Místo úmrtí: *

Vyplňte pravdivé údaje o zesnulé/m, abychom mohli zařídit převoz a další potřebné věci za Vás.

Místo úmrtí a datum narození musí být napsáno popravdě. ( PŘEKONTROLUJTE )