Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

E-pohřby

Kostel sv. Martina v Měrotíně

25 500 Kč
Cena je včetně 12% DPH

Pozdně renesanční kostel byl postaven na místě pův. gotického kostela (dokončeného r. 1494) zřejmě s část. využitím got. zdiva. Nový kostel dal postavit Bernard st. ze Zástřizl v l. 1618-19. Opravován po požárech v l. 1788 a 1794. R. 1937 byl kostel rozšířen (arch. K. Madlmayr). Chráněná památka ČR.

Smuteční rozloučení v kostele je dojemný okamžik, kdy se přátelé, rodina a blízcí shromáždí, aby vyjádřili svou poslední úctu a rozloučili se se zesnulým. Kostel, jako místo duchovního setkání a zbožného uctívání, poskytuje vhodné prostředí pro takovou pietní událost. Zvonění zvonů na věži oznámí začátek pohřebního obřadu a lidé se pomalu přesouvají ke svým místům. Interiér kostela je obklopen nádhernými vitrážemi a symboly víry, které dodávají důstojnost a vznešenost této slavnosti. Kněz se postaví k oltáři, připraveným modlitebním knihám a symbolům, které představují naději a víru v život po smrti. Slavnostní hudba z varhan doprovází příchod truchlících. Přátelé a rodinní příslušníci se usazují na lavičkách a pečlivě poslouchají slova duchovního, která přináší útěchu a naději v čase zármutku. Během rozloučení se mohou přátelé a blízcí zvednout a přednést své vzpomínky na zesnulého. Ti, kteří přednášejí své proslovy, se často snaží sdílet osobní příběhy, vzpomínky na společné chvíle a výjimečné vlastnosti zesnulého, které ho definují. Během smutečního obřadu jsou také předneseny modlitby za zesnulého a jeho duši, aby našla věčný klid a mír. Všichni se spojují ve společné víře a prosí o odpuštění a milost pro zemřelého.

V ceně smutečního rozloučení jsou tyto položky:

 • Administrativní úkony
 • Celodřevěná rakev, dle vašeho výběru
 • Saténové vybavení do rakve
 • Manipulace s rakví
 • Převoz zesnulé/ho v Olomouckém kraji
 • Upravení zesnulé/ho
 • Manipulace se zesnulým
 • Náklady na dezinfekci
 • Vynáška, Vyvážka zesnulé/ho
 • Uložení zesnulé/ho v chladícím zařízení ( máme vlastní chladící zařízení )
 • Organizace smutečního obřadu
 • Návrh a tisk smutečního oznámení do 50 ks

Tyto položky nejsou součástí ceny:

 • Smuteční květiny ( máme vlastní květinářství )
 • Fotografie před rakev A3 nebo A4
 • Příplatek za práci v sobotu, neděli nebo svátek
 • Uložení zesnulého v mrazícím zařízení
 • Křížek na rakev
 • Madla na rakev
 • Autobusová přeprava ( máme smluvního partnera )
 • Kopání hrobů ( zajištuje Ladislav Spurný )
 • Rubáš pokud nebude dodáno oblečení
 • Okrasný obal na urnu
 • Vyšší hygienické zaopatření lidský ostatků
 • Zpopelnění
 
Konečná cena může být navýšena o případné náklady za uložení zesnulého ve zdravotnickém zařízení nebo u jiné pohřební služby.
 
UPOZORNĚNÍ: Tato cena je platná pouze při objednání pohřbu On-line.