Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

E-pohřby

Kostel sv. Vavřince v Nové Hradečné

26 500 Kč
Cena je včetně 12% DPH

Rozloučení v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné. Zajistíme kompletní služby v pohřebnictví a věci související s pohřbem a květinovou výzdobu, řečníka, rakev, urnu. Po mši svaté a církevních obřadech, bude tělo zemřelé/ho převezeno, ke zpopelnění nebo uloženo do rodinného hrobu na hřbitově. Grafický návrh smutečního oznámení. Profesionální přístup a důstojné zacházení.

Objednavatel

Jméno a příjmení / Obec: *
IČO:
Datum narození:
Vztah: *
Bydliště / sídlo: *
PSČ: *
Telefon: *
Email: *

Vyplňte pravdivé údaje o objednavateli smutečního rozloučení. Uveďte pravdivý kontakt, kde Vás můžeme zastihnout.

Na adresu objednavatele přijde úmrtní list, faktura za pohřeb a bude přidělen notář.

V pracovní době Vás bude kontaktovat pracovník pohřební služby, který s Vámi vyřídí další potřebné informace.

Zesnulý/lá

Jméno a příjmení: *
Rodné příjmení:
Datum narození: *
Rodné číslo:
Místo narození:
Bydliště: *
Datum úmrtí: *
Místo úmrtí: *

Vyplňte pravdivé údaje o zesnulé/m, abychom mohli zařídit převoz a další potřebné věci za Vás.

Místo úmrtí a datum narození musí být napsáno popravdě. ( PŘEKONTROLUJTE )