Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

E-pohřby

EXCELENT

23 900 Kč
Cena je včetně 15% DPH

Tato nejméně nákladná varianta pohřbu je určena pro pozůstalé, kteří si z nejrůznějších důvodů nepřejí poslední rozloučení s obřadem, ale přesto chtějí plnohodnotné poslední rozloučení. Po kremaci je možné kdykoliv později zajistit rozloučení s urnou. V této variantě si můžete navíc vybrat rakev z naší nabídky a okrasný obal na urnu. 

to nejméně nákladná varianta pohřbu je určena pro pozůstalé, kteří si z nejrůznějších důvodů nepřejí poslední rozloučení s obřadem, ale přesto chtějí plnohodnotné poslední rozloučení. Po kremaci je možné kdykoliv později zajistit rozloučení s urnou. V této variantě si můžete navíc vybrat urnu z naší nabídky.

V ceně smutečního rozloučení jsou tyto položky:

 • Administrativní úkony s příslučným matričním úřadem 
 • Celodřevěná rakev, dle výběru
 • Balíček vybavení ( Vystýlka rakve a rubáš )
 • Převoz zesnulé/ho v Olomouckém kraji
 • Kremace v Olomouci
 • Veškeré manipulace 
 • Hygienická vložka
 • Dovoz urny
 • Náklady na dezinfekci
 • Návrh a vytvoření parte + zaslání v PDF
 • Tisk do 50 ks parte
 • Přechodné uložení zesnulého v chladícím zařízení.
 • Okrasná obal na urnu

Tyto položky nejsou součástí ceny:

 • Poplatky za uložení zesnulého ve zdravotnickém zařízeno nebo u jiné pohřební služby. 
 • Zpopelnění nad 180 Kg ( včetně rakve )
 • Rozlučková místnost Litovel
 • Rozloučení s urnou
 • Uložení na hřbitově
 • Rozdělení popela do více uren 

UPOZORNĚNÍ: Tato varianta je pevná a  Konečná cena se může navýšit o náklady za chlazení jiných pohřebních ústavů nebo zdravotnických zařízení.
Tato cena je platná pouze při objednání pohřbu On-line

* Zákon č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví, § 2