Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

E-pohřby

EXCELENT

23 900 Kč
Cena je včetně 15% DPH

Tato nejméně nákladná varianta pohřbu je určena pro pozůstalé, kteří si z nejrůznějších důvodů nepřejí poslední rozloučení s obřadem, ale přesto chtějí plnohodnotné poslední rozloučení. Po kremaci je možné kdykoliv později zajistit rozloučení s urnou. V této variantě si můžete navíc vybrat rakev z naší nabídky a okrasný obal na urnu. 

Objednavatel

Jméno a příjmení / Obec: *
IČO:
Datum narození:
Vztah: *
Bydliště / sídlo: *
PSČ: *
Telefon: *
Email: *

Vyplňte pravdivé údaje o objednavateli smutečního rozloučení. Uveďte pravdivý kontakt, kde Vás můžeme zastihnout.

Na adresu objednavatele přijde úmrtní list, faktura za pohřeb a bude přidělen notář.

V pracovní době Vás bude kontaktovat pracovník pohřební služby, který s Vámi vyřídí další potřebné informace.

Zesnulý/lá

Jméno a příjmení: *
Rodné příjmení:
Datum narození: *
Rodné číslo:
Místo narození:
Bydliště: *
Datum úmrtí: *
Místo úmrtí: *

Vyplňte pravdivé údaje o zesnulé/m, abychom mohli zařídit převoz a další potřebné věci za Vás.

Místo úmrtí a datum narození musí být napsáno popravdě. ( PŘEKONTROLUJTE )